+421 915 090 055 info@umeniesveta.sk

FOTOGRAFIE - tlačené reprodukcie podľa: ŠTÝLU UMENIA

Americký Regionalizmus [Americký Regionalizmus] Čo je to?
Americký Regionalizmus
Art Déco [Art Déco] Čo je to?
Art Déco

Art Déco je univerzálny dekoratívny štýl, ktorý sa rozšíril predovšetkým v Európe a v USA v 20 a 30 rokoch 20. Storočia, v priemysle a remeselníctve. Od roku 1920 do r. 1930 tento štýl ovplyvňoval architektúru, dizajn interiérov, priemyselnú architektúru, výtvarné a grafické umenie, film aj módu.

Umelecké hnutie Art Déco  bolo spojením rôznych odlišných štýlov začiatku 20. storočia, vrátane konštruktivizmu, kubizmu, modernizmu, bauhaus, art nouveau a futurizmu, patrilo k lukratívnym štýlom. Predstavovalo luxus, dramatickosť, a eleganciu.  Art Déco naväzuje na skorý neoklasizmus, s prvkami exotických motívov, štylizovaných zvierat, lístia, obnažených ženských figúr, slnečných lúčov, vyskytujú sa tu prvky usporiadané do geometrických foriem.

Najpoužívanejšie materiály boli nehrdzavejúca oceľ a hliník. Art déco ovplyvnilo nielen francúzske umenie, ale preniklo aj za Atlantický oceán. Typickým príkladom architektúry v USA je Rockefeller Center, Chrysler Building alebo tiež Empire State Building. Najväčším dielom Art Déco bola stavba Buffalo City Hall.

K popredným predstaviteľom Art Déco štýlu v oblasti výtvarného umenia patria - Tamara de Lempicka, Michael Kungl, Karen Dupré, Marilyn Robertson, ai.

Ázijské umenie [Ázijské umenie] Čo je to?
Ázijské umenie

 

Dekoratívne umenie [Dekoratívne umenie] Čo je to?
Dekoratívne umenie

Dekoratívne umenie je výtvarný smer, ktorého poslaním je zdobiť už hotové interiéry.

Fotografie: farebné [Fotografie: farebné] Čo je to?
Fotografie: farebné
Fotografie: tónované [Fotografie: tónované] Čo je to?
Fotografie: tónované
Fotorealizmus [Fotorealizmus] Čo je to?
Fotorealizmus
Klasické obrazy [Klasické obrazy] Čo je to?
Klasické obrazy
Moderné obrazy [Moderné obrazy] Čo je to?
Moderné obrazy
Realizmus: súčasný [Realizmus: súčasný ] Čo je to?
Realizmus: súčasný
Renesancia [Renesancia] Čo je to?
Renesancia

Renesancia–(obrodenie, znovuzrodenie) je epocha v kultúrnom a duchovnom vývoji v západnej a strednej Európe súbežná s náboženskou reformáciou a nadväzujúca na antiku, najmä na Platóna.

V Taliansku trvala od 14. do 16. storočia, v ostatných krajinách od konca 15. storočia do 16. storočia (dozvuky v 17. Storočí).

Renesancia bola prevažne mestská  kultúra, súvisí so vznikom miest, meštianstva, rozvojom obchodu a trhového hospodárstva. Jej hlavným duchovným obsahom, prípadne východiskom, bol humanizmus.

V renesancii sa meradlom všetkých vecí stáva človek. Spočiatku bola renesancia hnutím, ktoré  sa usilovalo o znovuzrodenie antiky, respektíve o návrat k antickej dokonalosti, ale čoskoro dospelo k novému umeleckému výrazu cestou racionálneho spôsobu tvorby (teória perspektívy, náuka o proporciách, optika, anatómia, mechanika) a štúdiom skutočnosti.

Prvým renesančným umelcom bol Giotto Bondone (okolo roku 1300), ktorý skoncoval so stredovekou plošnosťou a strnulou dekoratívnosťou priestoru v obraze a nahradil ju plastickosťou postáv a perspektívou.

Vrcholným obdobím renesancie je 15. storočie, keď sa objavuje najviac všestranných umeleckých osobností. Najvýznamnejšími maliariarmi tohto obdobia sú - SandroBotticelli  - autor prvého aktu (Zrodenie venuše), Albrecht Durer, Leonardo da Vinci, Tizian (Tiziano Vecelli), Raffael, Michelangelo. Renesanční maliari sa  čiastočne inšpirovali antickými reliéfmi. 

Rokoko [Rokoko] Čo je to? Secesia [Secesia] Čo je to?
Secesia

Secesia - nazývaná tiež Art nouveau či Jugendstil  je umelecký sloh  prelomu 19. a 20. storočia. Je to posledný univerzálny výtvarný sloh. Jeho ťažisko bolo v úžitkovom umení a dekorácii.

Hlavnými znakmi sú ornamentálnosť, plošnosť, dominancia lomených odtieňov, obradná sofistikovanosť, záľuba v neobyčajných farbách a estetickom využití rozličných materiálov , sugestívnosť, základnou líniou je štylizovaná krivka.

Tento dekoratívny sloh triumfoval na svetovej výstave v Paríži roku 1900. Secesia sa uplatnila okrem maliarstva a sochárstva v grafike, v knižnej kultúre, umeleckom priemysle, interiérovej tvorbe a v architektúre. Vo výtvarnom umení sa preslávili Alfons Mucha,  rakúšan Gustav Klimt. Predstaviteľmi úžitkového umenia sú Francúz Emilé Galop (sklenené vázy), Angličan Charles Rennie Macintosh (bytové zariadenie) a mnohí ďalší .

Surrealizmus: klasický [Surrealizmus: klasický ] Čo je to?
Surrealizmus: klasický

Surrealizmus  je mohutné umelecké hnutie, ktorévzniklo medzi dvoma svetovými vojnami.Prináša nielen novú koncepciu umeleckej tvorby, ale aj nový spôsob jej vnímania.

Surrealizmus založil básnik A. Breton v Paríži v roku 1924. Surrealistická estetika čerpá z podnetov S. Freuda, usiluje sa tvoriť metódou psychického automatizmu vychádzajúceho priamo z podvedomia. Výtvarné umenie sa odpútava od zobrazovania vonkajšej reality, ktorú nahrádza zobrazovanie vnútorných predstáv prameniacich z hlbín psychiky (nevedomie, podvedomie, sen), ktorých zobrazenie môže byť i čisto abstraktné.

Najznámejším predstaviteľom surrealizmu je Salvador Dali (1904 – 1989). Španiel svoje nezvyčajné snové predstavy zobrazoval presne a realisticky. Jeho spôsob zobrazovania sa podobal na fotografie. Všetko môže byť podozrivé, môže sa zmeniť, je nestále. Paranoicko – kritická metóda –poskytuje možnosť hľadania viacerých významov v jednom obraze. Jeho diela sú kombináciou bizarných snových obrazov s prvotriednym kresliarskym a maliarskym prejavom inšpirovaným renesančnými umelcami.

Najznámejší predstavitelia tohto obdobia sú S. Dalí, J. Miró, R. Magritte, M. Ernst, Y. Tanguy, H. Arp...

Tradičné umenie [Tradičné umenie] Čo je to?
Tradičné umenie

KONTAKTY:

UmenieSveta.sk

Mierová 172

821 05 Bratislava

(vchod z ulice Hrachová)

 

tel: 0915 09 00 55

e-mail: info@umeniesveta.sk

 

 
 
 

Posielajte mi informácie o akciách a novinkách.